Ge Egalia en långsiktig lösning

HBT-fritidsgården Egalia kommer bara att få stöd från Stockholm stad tre månader. Verksamheten, som har drivits av RFSL sedan 2007, lockar 2 500 ungdomar/året. Egalia har hittills finansierats av medel från Allmänna arvsfonden men nu är de tre åren, som fonden kan ge bidrag, över.I eftermiddag kommer socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens organisations- och föreningsutskott besluta att stödet bara ska gälla september till december 2009.

- Egalia räddar liv. Forskning visar att hbt-ungdomar överlag mår sämre än andra ungdomar. Egalia erbjuder en unik mötesplats för HBT-ungdomar. Vi vill att Egalia får en långsiktig finansiering och blir en av stadens mötesplatser för ungdomar , säger Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd. - Unga HBT-personer har rätt till en mötesplats där de känner att de kan vara sig själva och hitta vem man är i vårt samhälle, där heteronormen råder och hatbrott och diskriminering förekommer. Stockholm stad borde vara en förebild så att fler mötesplatser för HBT-ungdomar öppnas i såväl i Stockholm som i Sverige, säger Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd. Yvonne Ruwaida har tidigare i juni delat ut 100 000 kronor till Egalia från Grön fond, det vill säga halva borgarrådslönen avsätts efter gjorda avdrag och delas ut till organisationer som gjort en insats socialt eller ekologiskt.

För kommentarer: Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd. 0761- 29 18 95.

Prenumerera