MP: Förbjud tung trafik och inför miljözoner i Stockholm

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider – den är ohälsosamt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både Sveriges och EU:s lagar om luftkvalitet. Trots detta görs det för lite för att förbättra den dåliga luften i Stockholm.

- Vi har vetat sedan 2004 vad som behövs göras, ändå har det gjorts alldeles för lite för att förbättra luften i Stockholm stad. Det här är ett problem som vi måste ta på allvar för att det handlar om dålig luft som leder till astma, hjärt- och kärlproblem hos våra barn och äldre, säger oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP).

Nu har länsstyrelsen lagt fram ytterligare ett förslag till nya åtgärdsprogram för renare luft i Stockholm. Utifrån erfarenheterna av de tidigare åtgärdsprogrammen finns det skäl till att noggrant granska det nya förslaget.

- Det finns en risk att de nya åtgärdsprogrammen blir ytterligare en pappersprodukt. Vi har vare sig tid eller råd att vänta med åtgärder. Det behövs fler initiativ och åtgärder för att storstäderna ska kunna uppnå det nationella miljömålet Frisk luft. Stockholm behöver en mer bilsnål samhällsplanering, med smarta trängselavgifter, utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor, säger Daniel Helldén (MP).

För att förbättra luftkvaliteten krävs kraftfulla åtgärder i trafiken. Miljöpartiet föreslår åtta åtgärder för renare luft i Stockholm:

1) Utöka dubbdäcksförbudet till hela staden.

2) Förbjud tung genomfartstrafik på Hornsgatan, förutom bussar.

3) Minska biltrafiken genom smarta trängselavgifter och en aktiv parkeringspolitik.

4) Bygg ut kollektivtrafiken och sänk priset så att fler stockholmare kan resa kollektivt.

5) Prioritera gång, cykling och kollektivtrafik vid all trafikplanering.

6) Satsa 150 mnkr årligen under tio år på ett sammanhängande nät av cykelbanor och cykelparkeringar.

7) Alla kommuner ska ha planer för att uppnå det nationella miljömålet Frisk luft.

8) Gör det möjligt för kommuner att införa miljözoner för personbilar för att få bort de mest förorenande bilarna.

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar