Samkör Trafikantveckan med transportkonferensen

3 000 städer i Europa kommer detta år att delta i den Europeiska trafikantveckan, där årets tema är Klimatsmart i stan. MP kräver i en skrivelse till kommunstyrelsen att Stockholm ska delta i arrangemanget. Dessutom föreslår MP att Europeiska trafikantveckan samordnas med konferensen om Intelligenta transportsystem, som arrangeras av staden.Stockholm arrangerar i år konferensen ITS, Intelligenta Transport System, med deltagare från hela världen. Staden ska visa upp sitt transportarbete. Innehållet och satsningarna i samband med ITS-kongressen består av i princip samma innehåll som man kan förvänta sig i samband med Europeiska trafikantveckan. ITS-kongressen pågår mellan 21-25 september och Europeiska trafikantveckan mellan 16-22 september . - Vi ser en perfekt samordningsmöjlighet då samma utställningar och evenemang kan användas i båda arrangemangen, säger Mats Lindqvist (MP) trafiknämnden.

För kommentarer: Emilia Hagberg (MP) gruppledare 0761- 22 92 15, Mats Lindqvist (MP) 0768- 84 42 15 trafiknämnden.

Prenumerera