Servicen tillbaka till Tensta centrum

Miljöpartiet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har påverkat de andra partierna i nämnden att besluta att stadsdelsförvaltningen flyttas tillbaka till Tensta centrum.Den moderatledda majoriteten tänkte svika sitt löfte om att stadsdelsförvaltningen skulle flyttas tillbaka till centrum från det industriområde dit den provisoriskt flyttade under ombyggnad av Tensta centrum. Samtliga partier har varit ense om att förvaltningen skulle flyttas tillbaka efter byggtidens slut, men majoritetens förbehåll är fortfarande att man ”ska följa kostnadsutvecklingen”.

- Servicen får inte utarmas mer här i Tensta, här pratar vi om Järvasänket istället för Järvalyftet, säger Awad Hersi.

För kommentarer: Awad Hersi 073-574 51 84.

Prenumerera