Stockholm missar miljömål pga kvävedioxid

Som SVT ABC idag rapporterar visar en ny undersökning att Stockholms stad återigen missar miljömålen för luftkvalitet pga skadligt höga halter av kvävedioxid. ”Mätningarna visar att det är dieselfordonen som är de stora bovarna, de står för 60 procent av kväveoxiderna, trots att de bara utgör 30 procent av fordonen. De allra värsta miljöbovarna är lastbilarna, i synnerhet de äldre. Men mätningarna visar att också de nya miljödieslarna är värre än vad man trott”, uppger ABC.- Dessutom måste staden tar sitt ansvar och agera med de verktyg som finns tillgängliga. Flera olika kommunala åtgärder kan bidra till en bättre luft. Vi kräver beslut som begränsar den tunga genomfartstrafiken i de delar av staden som har smutsigast luft. Delar av biltrafiken behöver styras bort från de gator som har farlig luft, säger Per Bolund (MP).

- Mer långsiktigt borde staden använda parkeringspolitiken till att minska biltrafiken i innerstaden – detta har hittills ignorerats. Istället driver Moderaterna en parkeringspolitik som leder till ökad bilism, säger Per Bolund (MP).

Läs rapporten Luften i Stockholm (ärende 25): http://insyn.stockholm.se/miljo/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=426113