Stockholms luftkvalitet sågas

Partikelhalterna i luften i delar av Stockholm, är så höga att de överskrider EU:s krav om miljökvalitetsnormer.  Nu kommer Länsstyrelsen med skarp kritik mot att Stockholms stad gör för lite för att förbättra den dåliga luften i staden.  Länsstyrelsen kräver att stadens Miljö- och hälsoskyddsnämnd tar ansvar för att tillräckliga åtgärder vidtas så att lufkvaliteten förbättras. Länsstyrelsen menar att det dubbdäcksförbud som införts på Hornsgatan inte är tillräckligt.

- Det är helt logiskt att Stockholms stad får bakläxa vad gäller luftkvaliteten, eftersom man så uppenbart har gjort alldeles för lite. Det här handlar om dålig luft som leder till astma, hjärt- och kärlproblem hos våra äldre och barn, säger oppositionsborgarråd Per Bolund (MP).

- Vi har vare sig tid eller råd att vänta med åtgärder. Det behövs fler initiativ och åtgärder för att storstäderna ska kunna uppnå miljömålet om frisk luft. Stockholm behöver en mer bilsnål samhällsplanering, fler smarta trängselavgifter, en utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

För att förbättra luftkvaliteten krävs kraftfulla åtgärder i trafiken. Miljöpartiet föreslår sex åtgärder för renare luft i Stockholm:

1) Utöka dubbdäcksförbudet till hela staden.

2) Förbjud tung genomfartstrafik på Hornsgatan, förutom bussar

3) Minska biltrafiken genom smarta trängselavgifter och en aktiv parkeringspolitik.

4) Bygg ut kollektivtrafiken och sänk priset så att fler stockholmare kan resa kollektivt.

5) Bygg fler gångstråk, cykelbanor och cykelparkeringar.

6) Alla kommuner ska ha planer för att uppnå det nationella miljömålet Frisk luft.

7) Gör det möjligt för kommuner att införa miljözoner för personbilar för att få bort de mest förorenande bilarna.  

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se

Taggar:

Dokument & länkar