Borg måste koppla ihop ekonomin och miljön

Trots de utmaningar världen står inför på miljöområdet spelar miljöfrågorna en ytterst undanskymd roll i den vårbudget som finansminister Anders Borg presenterade idag. - Borg misslyckas helt med att se att miljön är avgörande för ekonomins långsiktiga utveckling, säger Helena Leander, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Vårbudgeten inriktas normalt på övergripande principer för den ekonomiska politiken medan de konkreta förslagen med några undantag brukar sparas till höstbudgeten.

- Vi hade knappast väntat oss att vårbudgeten skulle innehålla något konkret för att vända regeringens misslyckade miljöpolitik, men däremot kunde man åtminstone ha förväntat sig att miljön skulle finnas med i de ekonomiska analyserna. Den tiden är förbi då man kan analysera ekonomins långsiktiga bärkraft utan att ta hänsyn till bärkraften i de ekosystem som hela vår ekonomi är beroende av, säger Helena Leander.

Enligt Naturvårdsverkets senaste bedömning ser Sverige ut att missa 14 av 16 miljömål.

- Det är orimligt att tro att detta miljömålsfiasko inte påverkar ekonomin i förlängningen, fortsätter Helena Leander.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Helena Leander, 070-264 30 99
Pontus Hummelman, pressekreterare, 0709 56 52 58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera