Cykel, simskola och naturupplevelser – Miljöpartiet lyfter förslag för barnvänliga städer

En barnvänlig stad är en miljövänlig stad. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste decennierna. Idag får barn i betydligt lägre utsträckning än tidigare gå över gatan ensamma, gå till lekplatsen eller fotbollsplanen själva. Hindren för barns rörelsefrihet beror till stor del på samhällsplaneringen.

På en presskonferens i Almedalen presenterade Miljöpartiet tio förslag för mer barnvänliga städer. Bland annat föreslås åtgärder som gör det tryggare för barnen att cykla till skolan, rätt till simskola för elever som inte kan simma i högstadiet, förslag för ökad tillgänglighet till bilpooler och mer grönska i städerna.

– Barn ska få ta plats i staden. De ska kunna cykla säkert till skolan, känna sig trygga vid vatten och även barnen som växer upp i staden ska få möjlighet att vara ute i naturen, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister.

Miljöpartiet vill att dubbelt så många ska välja cykel som transportmedel i städerna senast 2025. Som en del av strategin för att nå dit föreslår Miljöpartiet ett nationellt mål om att alla tolvåringar ska känna sig trygga att cykla till skolan. Karolina Skog (MP), miljöminister, menar att stadsplaneringen behöver utgå från barnen.

– En stad som är bra för barnen är bra för alla. Vi måste bryta utvecklingen att barn inte är trygga att vistas ute i sin närmiljö och därmed blir mer stillasittande. Det är dags att vi sätter barnen i fokus när vi planerar våra gemensamma rum, säger Karolina Skog.

Kontakt:
Emma Stark, pressekreterare till Gustav Fridolin: 072-551 16 05
Hanna Björnfors, pressekreterare till Karolina Skog: 072-500 92 11

Miljöpartiets tio förslag för mer barnvänliga städer:

1. Nationellt mål för cykling för barn och unga: Alla 12-åringar ska känna sig trygga att cykla till skolan

Barn ska vara trygga att cykla till skolan eller träningen när de är mogna att själva cykla i trafiken. Miljöpartiet vill därför sätta upp ett nytt nationellt mål: Alla 12-åringar ska känna sig trygga att cykla till skolan. Samtidigt vill Miljöpartiet att andelen transporter med cykel i stadsmiljö ska fördubblas till år 2025.

2. Kunskapscenter för cykling och kommunala planer för att nå målet

Som en del i att nå målet om att alla 12-åringar ska känna sig trygga att cykla till skolan vill Miljöpartiet inrätta ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Samtidigt bör varje kommun ha en plan för att nå målet, som bland annat kan innehålla cykelskolor för barn och åtgärder för att barn i ekonomiskt utsatta situationer ska kunna få tillgång till en cykel. I vilken familj du är född ska inte avgöra om du ges möjlighet att cykla!

3. Skattefria cykelförmåner

Barn känner sig trygga att cykla om föräldrarna cyklar. Därför vill Miljöpartiet vill ändra lagen för att fler ska kunna cykelpendla, bland annat genom att:
- Arbetsgivare ska kunna ha cyklar till sina anställda skattefritt.
- Anställda ska kunna använda sitt friskvårdsbidrag för att hyra eller köpa cykel.

4. Trygg kollektivtrafik – samverkan mellan polisen och de som driver kollektivtrafiken

Nästan alla Sveriges kommuner har idag samverkansavtal med Polisen. Miljöpartiet vill även att Polisen och de som driver kollektivtrafiken inleder liknande samarbeten för att skapa trygghet i kollektivtrafiken.
Det kan ske genom grupper som idag jobbar med att skapa trygghet i kollektivtrafiken: Som ordningsvakter, trygghetsvärdar eller ungdomsvärdar.

Vi vill att alla kommuner ska göra detta och skapa trygghet genom bland annat stärkt belysning vid busshållplatser eller flexibla busstopp på natten för kortare väg hem på de busslinjer där det är lämpligt.

5. Planering för olika sorters transporter – mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm

Många barnfamiljer är i behov av bil, och bilen behöver en plats i staden. Men bilen är inte yteffektiv – en normal svensk bil står stilla 97 procent av tiden under sin livstid. Och för varje bil finns det idag fyra parkeringsplatser.

Kommunerna har parkeringsnormer som reglerar antalet p-platser som krävs vid nybyggda bostäder och som ofta bidrar till att nybyggda lägenheter blir dyra. Vi vill att hänsyn också ska tas till tillgång till bilpool, bra kollektivtrafik och cykelvägar. Av- och pålastningsparkeringar och parkering för personer med funktionsnedsättning ska fortsatt garanteras.

6. Ökad tillgänglighet till bilpooler

Miljöpartiet vill jämställa bilpooler med kollektivtrafik skattemässigt genom att sänka momsen för bilpoolsanvändning från 25 till 6 procent.

En poolbil ersätter sex stycken vanliga bilar och kan minska behov av nya bilar och parkeringsutrymme. De kan också innebära en minskad resursåtgång och klimatpåverkan.

Miljöpartiet vill samtidigt att bilpoolsfordon ska definieras i lagen och att det ska finnas särskilda parkeringsplatser i städer för fordon som tillhör bilpooler.

7. Nytt statligt stöd för grönska och barnvänliga miljöer

Miljöpartiet vill införa ett nytt stöd till grönare städer, stadsnära grönska, urbana ekosystemtjänster och barns utemiljöer.

 Erfarenheter kan hämtas från exempelvis Oslos arbete med ”Bilfritt byliv”, ett initiativ som handlar om att utöver att få en bättre trafikmiljö som blir mer attraktiv för gående och cyklister, lika mycket göra gaturummen mer levande med olika aktiviteter.

8. Rätt till simskola på loven för elever som inte kan simma i högstadiet

Miljöpartiet vill införa ett krav att anordna simskola på loven för de elever som inte kan simma när det följs upp i högstadiet.

9. Mer ekoturism för barnfamiljer

Miljöpartiet fortsätta utveckla ekoturismen i Sverige. Många svenska barnfamiljer känner inte till så mycket om den svenska naturen, men det vill vi förändra!

Bland annat genom att ändra Svenska Institutets uppdrag till att också göra marknadsföring mot svenskar. Med mer information till familjer i Sverige om vad som finns att upptäcka i den svenska naturen kan fler familjer få möjlighet att upptäcka Sverige utanför staden.

10. Naturnära sommaraktiviteter för stadens barn

Även barn som växer upp i staden behöver naturen och stad och land behöver föras närmare varandra. Regeringen har infört ett stöd till landets kommuner för att de ska ordna gratis aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6–15 år.

Exempel på sommarlovsaktiviteter som genomförts är bussutflykter, odlingskurser, teaterskolor, längre öppettider på fritidsgårdar, simskola, matlagning, sportaktiviteter, konserter, aktiviteter för nyanlända samt möjligheter att ta simborgarmärken.

Vi vill öka, förlänga och utveckla stödet utifrån ett mål om att alla barn som växer upp i städer ska kunna åka på sommarkollo eller göra andra sommaraktiviteter utanför staden.

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera