Efter IEA:s besked: regeringen behöver en plan för att ersätta kärnkraften

Idag gav chefen för OECD:s energiorgan tydliga besked: Sveriges kärnkraftverk behöver avvecklas av åldersskäl mellan år 2022-2030 och det behövs en tydlig politik för vad som ska ersätta dem. Pressen på regeringen att tillsätta en utredning om 100 procent förnybart ökar därmed.

Maria van der Hoeven, chef för IEA, säger att det är dags för beslut om vad som ska hända när kärnkraftverken måste avvecklas av åldersskäl mellan år 2022-2030.

- Hittills har alliansen misslyckats med att utforma en tydlig energipolitik. Vi vill att regeringen utreder hur kärnkraften ska ersättas med förnybar energi, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson.

Det var idag som OECD:s energiorgan IEA presenterade sitt omdöme om den svenska energipolitiken, i samband med att chefen van der Hoeven är i Stockholm.

Det största frågetecknet sattes kring osäkerheten om den svenska kärnkraften och att regeringen inte lämnar några tydliga besked. På hennes fråga "What are you going to do?" svarade flera i den efterföljande panelen att Sverige kan nå ett elsystem som är 100% förnybart år 2030.

- Sverige står inför ett vägval mellan nya kärnkraftverk respektive vind-, sol- och bioenergi. Att både vi och svenska folket vill satsa på mer förnybar energi istället för mer kärnkraft är känt sedan länge, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson hos Miljöpartiet.

FÖR VIDARE INFORMATION
Lise Nordin, 073-967 29 90

Hela rapporten från IEA, International Energy Agency:
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2013/february/name,34924,en.html

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera