Emma Nohrén blir ny ordförande för Miljömålsberedningen

Regeringen har idag utsett Emma Nohrén till ny ordförande i Miljömålsberedningen. Nohrén är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan 2014. Hon är utbildad marinbiolog vid Göteborgs universitet där hon också forskat och undervisat. Hon har gedigen kunskap i havsfrågor och är tjänstledig från Havets Hus i Lysekil, där hon är akvariechef. Under den stora havskonferensen, som Sverige tillsammans med Fiji tog initiativ till, i New York förra året var Emma Nohrén särskilt inbjuden som talare.


Fotograf: Fredrik Hjerling

Under den gångna mandatperioden har Emma Nohrén fokuserat mycket av riksdagsarbetet på havs- och vattenfrågor i sitt arbete i miljö- och jordbruksutskottet. Hon har också lett arbetet för Miljöpartiets miljöteam i riksdagen. Nohrén är ledamot i Havs- och Vattenmyndighetens insynsråd sedan 2015.

- Jag är oerhört stolt över att få det här uppdraget och ser fram emot att leda Miljömålsberedningens arbete med att ta fram en havsstrategi. Det var kärleken till havet som tog mig till politiken. Att nu få kombinera mitt kunnande som marinbiolog med de erfarenheter jag har från politiken tror jag skapar förutsättningar att kunna leda beredningen på bästa sätt, säger Emma Nohrén.

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning med syfte att nå en bred politisk samsyn i miljöfrågor och har till uppdrag att ge råd till regeringen om hur de nationella miljömålen kan nås på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt.

År 2016 levererade Miljömålsberedningen ett förslag om ett klimatpolitiskt ramverk som blev grunden för att en politisk överenskommelse om den nya klimatlagen som sedan antogs av riksdagen och som började gälla den 1:a januari i år.

Regeringen utser idag Emma Nohrén till ny ordförande. Resterande ledamöter kommer att utses efter valet i september. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer.

Genom detta uppdrag vill regeringen skapa förutsättningar för den breda politiska enighet som krävs för att vända trenden när det gäller havsmiljön i våra svenska havsområden. Beredningen ska lämna förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att vi ska nå de nationella miljömålen för havet och bidra till att Sverige gör sin del i att nå det globala hållbarhetsmålet för hav och marina resurser inom Agenda 2030. Uppdraget löper ut år 2020.

Kontaktuppgifter:
Nicole Goufas, pressekreterare, tel: 070-567 60 44

 

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Media

Media