Fortsatt subventionerad kärnkraft ger dyster prognos för förnybar energi i Sverige

En bärande del i regeringens energiöverenskommelse 2010 var att kärnkraften skulle stå på egna ben. Men dagens besked från regeringen innebär att staten också fortsättningsvis kommer stå för merparten av kostnaderna vid ett kärnkraftshaveri. Detta innebär ytterligare ett bakslag för utbyggnaden av förnybar energi i Sverige.

- Den borgerliga energiuppgörelsen blir allt svagare, nu verkar inte heller den delen gälla som slog fast att kärnkraften inte ska hållas under armarna av staten, det missgynnar starkt förnybar energi, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

- Stora investerare kan nu lockas att under lång tid planera för nya kärnreaktorer istället för att satsa pengar på en snabb utbyggnad av vind-, sol- och biokraft, det är väldigt synd, den förnybara energin väntar på sitt genombrott och en politik för 100 procent förnybart skulle ge många jobb och en stark industriutveckling i Sverige, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Kontakt:

Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP), 0739 67 29 90

Sven Elander, pressekreterare för Åsa Romson, 0722 02 45 88

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera