Idag får Sverige historisk klimatlag och världens mest ambitiösa klimatmål

I eftermiddag beslutar en bred majoritet i riksdagen om den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Förslagen lades fram av Miljöpartiet och stod högst upp i partiets valmanifest 2014. Beslutet idag ger Sverige en klimatlag, nya klimatmål som blir de mest ambitiösa i världen och ett klimatpolitiskt råd. 

- Sverige får nu världens mest ambitiösa klimatmål och en historisk klimatlag. Vi skapar hopp om framtiden och visar ledarskap inom Parisavtalet, i en tid då världen behöver det som mest, säger Stina Bergström (MP), klimatpolitisk talesperson. 


Beslutet idag innefattar en klimatlag som träder i kraft 1 januari 2018, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Reformen sätter ramarna för alla kommande regeringars klimatpolitik och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att förhålla sig till. Att den stöds av sju av riksdagens åtta partier är en avgörande styrka.

De nya världsledande klimatmålen anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. De innefattar även delmål för 2030 samt ett sektorsmål för transportsektorn på 70 procent, som ska stå för en stor del av utsläppsminskningen.

- För att Sverige ska kunna fortsätta gå före i omställningen till ett klimatsmart samhälle behövs en långsiktig och stabil klimatpolitik som är brett förankrad över partigränser och mandatperioder. Det har vi äntligen fått nu, säger Stina Bergström.

Det klimatpolitiska rådet blir ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens som kan granska och bedöma hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen.

Miljöpartiet motionerade år 2012 för införandet av ett klimatpolitiskt ramverk med klimatlag. Den första punkten i Miljöpartiets valmanifest 2014 var att införa ett klimatpolitiskt ramverk. Det vallöftet har Miljöpartiet nu levererat på.


För vidare information:
Stina Bergström (MP), klimatpolitisk talesperson, 070-332 51 57  

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera