Jobbpolitik diskuteras på grön kongress

Miljöpartiets Mehmet Kaplan och Yvonne Ruwaida presenterar idag på DN debatt det diskussionsunderlag som ska ligga till grund för partistyrelsens arbetsmarknadsproposition till kongressen. Propositionen behandlar tre viktiga områden: Nya jobb, arbetsvillkor och arbetstid.

- När det gäller nya jobb finns det inga enkla lösningar. Vi behöver satsningar på klimatinvesteringar, bättre villkor för småföretagen, aktiv innovations- och industripolitik, fler anställda i skolan och omsorgen och nya jobb för och av unga, säger Yvonne Ruwaida, ansvarig arbetsmaknadspolitik, Miljöpartiets partistyrelse.

- Vi behöver en flexibilitet på människors villkor. Vi vill genomföra förslag som ger mer tid för föräldrar att vara med sina barn, vi vill införa friår och vi vill göra den bortre gränsen för pensionen mer flexibel för de som vill arbeta längre än till 67 år, säger Mehmet Kaplan, ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott (MP).

- Det handlar delvis om ett skifte i synsätt. Vi talar inte längre om att skapa ”gröna jobb” vid sidan om den ordinarie arbetsmarknaden. Hela arbetsmarknaden måste bli grön, vi behöver en samhällsekonomi där vi inte sliter på vare sig människor eller miljö, säger Yvonne Ruwaida.

- Vi lever i en tid av tilltagande ”mobilifiering” av arbetsmarknaden där gränsen mellan arbete och fritid alltmer suddas ut. Alla kan numera ha tillgång till jobbmail och arbetspapper i sin mobiltelefon dygnet runt. Här måste vi hitta lösningar, säger Mehmet Kaplan.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mehmet Kaplan, 070-623 12 34
Yvonne Ruwaida, 073-315 49 59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera