Krafttag för att bryta ungas psykiska ohälsa

Att bryta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är en av de högst prioriterade frågorna för Miljöpartiet i valet 2018. Miljöpartiet presenterar idag en rad åtgärder mot ungas psykiska ohälsa, om totalt 1,5 miljarder årligen.

Miljöpartiet vill ta ett krafttag mot den psykiska ohälsan. Dels genom att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och de system som ska finnas för unga och snabbt stöd till den som mår dåligt, och dels genom förändringar av strukturer som bidrar till stress och ohälsa för unga.

Att Sverige som land blir allt rikare samtidigt som vi mår allt sämre är en ekvation som inte går ihop. Krafttag måste tas för att bryta denna utveckling för att ge alla unga rätt till en god hälsa och en rättvis chans i livet. Folkhälsomyndigheten redovisar att fyra av tio 11-åriga flickor uppger att de har psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Även när det gäller 13- och 15-åringar har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är fortsatt hög (1). Denna utveckling gäller även de yngre barnen.

Under en tioårsperiod har antalet 5–9-åringar som behandlas med antidepressiva läkemedel fyrdubblats (2). 39 % av samtalen till Bris berör numera psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Den psykiska ohälsan bland unga hotar både unga människors utbildning och leder till livslånga hälsorisker.

- Den här valrörelsen handlar mycket om brott och straff. Det är såklart viktigt, men när så många unga mår dåligt måste vi klara att ha hårda tag också mot ungas psykiska ohälsa. Och mjuka tag med varandra. Starkare elevhälsa, porrfri skola, köfri barn- och ungdomspsykiatri. Det här är början på ett stort, svårt och livsviktigt arbete för att mota den psykiska ohälsan bland unga, säger Gustav Fridolin.

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/juni/fler-11-aringar-uppger-psykosomatiska-besvar/

2 Socialstyrelsen.

Miljöpartiets förslag: 12 insatser för att bryta ungas psykiska ohälsa

1. Köfri barn och ungdomspsykiatri.

2. Fler utbildade psykologer genom fler utbildningsplatser.

3. Fler psykologer på vårdcentraler.

4. Utbyggd elevhälsa så elever får stöd i skolan när de mår dåligt eller far illa.

5. Motverka mobbning genom att stärka skolans förebyggande.

6. Stärkt samverkan mellan socialtjänst och skola.

7. Stärkt suicidprevention.

8. Satsning riktad mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer.

9. Ett rättvist betygssystem, ersätt kursbetygen i gymnasiet med ämnesbetyg.

10. Förbjud reklam inför skolvalet.

11. Stärkt sex- och samlevnadsundervisning och porrfri skola.

12. Förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin.

För mer information om åtgärderna, se bifogat PM.

Pressekreterare Emma Stark, Mobil 072-551 16 05 

Om oss

Ladda hem pressbilder: