Längre lastbilar kan ge ökade utsläpp och fler olyckor

Skogsindustrin presenterar idag slutrapporten om längre lastbilar. Miljöpartiet är kritiska, både utsläpp och olyckor på vägarna kan komma att öka när maxlängden föreslås öka.

- Längre lastbilar innebär att godstransporter flyttas från tåget och ut på vägarna. Det kan i slutänden leda till både ökade utsläpp och fler olyckor, säger Annika Lillemets, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet i en kommentar till förslagen från skogsindustrin och regeringen om längre och tyngre lastbilar.

- Klimatutmaningen kräver att mer godstransporter går på järnvägen. Påståendet att längre lastbilar skulle minska utsläppen bygger bara på jämförelser mellan olika lastbilstransporter. Jämför man med järnvägen har de inte en chans. Därför bör vi satsa på ökad godstrafik på järnväg, säger Lillemets.

Redan idag är lastbilar inblandade i varannan dödsolycka på de svenska vägarna. Miljöpartiet är oroliga över trafiksäkerheten när människor ska tvingas köra om30 meter långa ekipage.

-Vi är många som tycker det är obehagligt att ta sig förbi dagens24 meterlånga lastbilar. Att köra om30 meterlånga är ännu värre. Jag är orolig för trafiksäkerheten, säger Lillemets.

FÖR VIDARE INFORMATION
Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP) kan nås på tel 0708250634

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera