Maria Ferm anmäler regeringen till EU-kommissionen

Efter de uppgifter som framkommit om att den svenska polisen i sitt arbete med att leta reda på papperslösa personer använder diskriminerande metoder lämnar Miljöpartiet idag in en uppmaning till EU-kommissionen att granska om detta agerande medför otillåtna intrång i den fria rörligheten inom unionen.

- Ingen människa ska diskrimineras på grund av sitt ursprung. Det är en grundläggande princip i en rättsstat, säger Maria Ferm, rättspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna.

- Vi är djupt kritiska till att polisen lägger ökade resurser på att jaga papperslösa snarare än att klara upp fler brott, säger Maria Ferm.

Kontakt: Sven Elander pressekreterare Miljöpartiet, 0722 02 45 88

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera