Miljardprojekt ger ingen hållbar trafiklösning för Sundsvall

Idag tas första spadtaget för det vägprojekt på E4 Sundsvall som bland annat innefattar en bro över Sundsvallsfjärden. Projektet beräknas kosta 4,5 miljarder kronor, samtidigt som pengar saknas till flera angelägna järnvägsprojekt i länet.Vägen som påbörjas i och med infrastrukturministerns spadtag kommer bland annat dras igenom ett fornlämningsområde och i närheten av stadens vattentäkt. Samtidigt saknas pengar till angelägna och nödvändiga spårsatsningar, som triangelspår vid Bergsåker och Maland. Dessa spår är av stor vikt för de godståg som ska ut till Sundsvalls hamn och därmed också av vikt för näringslivet i regionen. Ett annat problem utgörs av den stora kapacitetsbristen på Ostkustbanan. En miljard är anslaget till mötesspår men det räcker inte för att möta upp behovet. Det behövs dubbelspår på sträckan som enligt uppgift är det mest trafikerade enkelspåret i Sverige. – Dessa järnvägssatsningar behövs för att utvecklingen i regionen inte ska gå åt fel håll. Transporter måste, om vi ska få ett hållbart samhälle, flyttas över från väg till järnväg och inte tvärtom, säger Sverker Ottosson, kommunalråd (MP) FÖR VIDARE INFORMATION: Stina Bergström, 070-332 51 57 Sverker Ottosson, 073-274 21 99 Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera