Miljöpartiet: Så vill vi ställa om transportsektorn

Om världen ska klara klimatutmaningen krävs att utsläppen från transporter minskar kraftigt de kommande decennierna. En viktig pusselbit i den här omställningen är att vägtransporter går över från fossila bränslen till eldrift och förnybara bränslen. Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att göra rätt och menar att alla ska ha tillgång till hållbara alternativ för transporter.

Hela Sverige ska ha möjlighet att vara med i klimatomställningen, inga vita fläckar ska vara kvar som lämnar svenskar beroende av gammal transportteknik och fossila energilösningar, säger Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet

Därför vill Miljöpartiet att Sverige ska ta fram en nationell strategi för utbyggnad av infrastruktur för elektrifiering av transporter och förnybara bränslen som till exempel biogas. Strategin ska innehålla ett tydligt nationellt mål som alla aktörer kan ta sikte mot. Miljöpartiet anser att den sista droppen fossila bränslen ska säljas under 2030-talet.

En grundläggande förutsättning är att den som har en elbil vet att det finns möjlighet att ladda den. Samma sak gäller hållbara biodrivmedel, det ska finnas tillgång till hållbara alternativ som biogas, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet

Miljöpartiet föreslår att

  • En nationell strategi för utbyggnad av infrastruktur för elektrifiering av transporter och förnybara bränslen så som biogas tas fram, med tydligt tidsatta mål. Strategin ska tydliggöra hur laddinfrastruktur i glesbygd ska finansieras och byggas. Energimyndigheten bör få uppdraget att leda arbetet.
  • Länsstyrelser över hela landet får i uppgift att ta fram planer för hur en heltäckande laddinfrastruktur kan vara på plats inom de kommande åren.
  • I ett första steg ska alla E-vägar (europavägar) bli El-vägar till 2020. Då ska hela vägen vara försörjd med laddpunkter. Vår ambition är att det 2025 ska gå att ladda över hela landet. Då ska alla ”vita fläckar” vara borta.

Bakgrund:

I Sverige utgör transporter fortfarande nära en tredjedel av utsläppen, och är därmed en av de största klimatutmaningarna. Det finns en bred parlamentarisk uppgörelse om att transportsektorn ska minska utsläppen med 70 procent till senast 2030. För att nå målet krävs en rad åtgärder. Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart,. Fossila bränslen måste bytas ut mot hållbara bränslen, så som biogas, och transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad.

Regeringen har genomfört en rad viktiga reformer för att ställa om transportsektorn, exempel Stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Bonus Malus, Elbusspremie, järnvägssatsningar och Bränslebytet. Laddinfrastrukturen har utvecklats, bara Klimatklivet kommer öka antalet laddpunkter i Sverige med minst 300 procent. I Sverige finns 30 000 laddbara bilar vilket är en ökning med 79 procent bara senaste året.

Nästa steg, för att få alla bitar att falla på plats och alla aktörer att dra åt samma håll mot en helt fossilfri transportsektor, är en samlad och koordinerad satsning på elektrifiering och hållbara bränslen, som biodrivmedel, för hela landet.

Kontakt:

Emma Stark, pressekreterare hos språkrör Gustav Fridolin, 072-551 16 05
Mikaela Kotschack, pressekreterare hos språkrör Isabella Lövin, 073-062 90 04

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Dokument & länkar