Miljöpartiet föreslår storsatsning på klimatanpassning av samhället

Miljöpartiet presenterar idag en stor satsning på att anpassa viktiga samhällsfunktioner till ett nytt klimat.

– Vi behöver ha en klok politik för ett galet väder. När klimatet blir varmare så kommer extrema värmeperioder med torka och vattenbrist allt oftare. Därför behöver samhällets centrala funktioner vara förberedda, säger Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet.

I regeringsställning har Miljöpartiet varit med om att initiera ett omfattande arbete med klimatanpassning. Regeringen har ökat stödet till kommunernas arbete med klimatanpassning med 97 miljoner för 2018 och föreslår en ökning med 182 miljoner för 2019 och 2020.

Nu föreslår Miljöpartiet tre ytterligare förslag för nästkommande mandatperiod:

  1. Höj det statliga stödet för klimatanpassning med 500 miljoner, så att det totalt uppgår till minst 750 miljoner per år.
  2. Samtliga berörda sektorsmyndigheter ska ha ett tydligt ansvar för anpassningen till ett ändrat klimat inom sitt eget ansvarsområde.
  3. Samtliga kommuner och landsting ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor och extrema nederbördsmängder. Detta kan handla om hur man säkerställer att skolor, sjukhus och äldreboenden kan garantera tillgången på dricksvatten eller att upprätthålla en god inomhusmiljö.

För mer information:
Läs hela förslaget i bifogad PDF
Kontakt: Kristoffer Talltorp, pressekreterare för Isabella Lövin, 072-542 80 32

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera