Miljöpartiet kräver att riksdagen informeras om Teliautredningen

Telias interna utredning finner inget belägg för mutbrott i samband med affärerna i Uzbekistan, men utesluter inte heller att det kan ha förekommit.

– Utredningen bekräftar att Telias ledning aktivt blundat för varningssignaler som en bolagsledning borde ta på största allvar. Det är uppenbart att man agerat oaktsamt och oprofessionellt, säger Jonas Eriksson (MP), vice ordförande i näringsutskottet.

– Regeringens agerande som största ägare i TeliaSonera förtjänar kritik. Det räcker inte att ställa krav på etiska riktlinjer, man måste också vara aktiv som ägare och se till att dessa följs. I detta måste staten som ägare vara ett föredöme för andra, och så har inte regeringen agerat, säger Jonas Eriksson.

– Jag förutsätter att finansmarknadsminister Peter Norman kommer till näringsutskottet och ger den folkvalda riksdagen en fullständig redogörelse och förslag till åtgärder för att återupprätta förtroendet för företaget, säger han också.

FÖR VIDARE INFORMATION

Jonas Eriksson, vice ordförande i näringsutskottet, tel 070-399 74 55
Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 072 560 54 45

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera