Miljöpartiet KU-anmäler biståndsministern

Miljöpartiet KU-anmäler Utrikesdepartementets hantering av biståndsmedel. - De skärpta krav som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) ställt på andra verkar inte gälla på ministerns eget departement, säger Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Redan år 2010 delgav Riksrevisionen i en förstudie av Utrikesdepartementets (UD) hantering av biståndsmedel, att departementet saknade rutiner för hantering av biståndsinsatserna.

- Studien slog fast att UD hade sämre kontroll på sina projekt än vad Sida hade och att den skärpta resultatredovisning som biståndsministern krävt av myndigheten inte kommit att beröra ministerns eget departement, säger Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson.

Trots de allvarliga synpunkter som framkom i förstudien valde Riksrevisionen att inte inleda en granskning. I en artikel i tidningen Omvärlden framkom nyligen en rad märkliga omständigheter i samband med Riksrevisionens beslut om att inte gå vidare med sin granskning.

- Mot bakgrund av detta önskar Miljöpartiet att konstitutionsutskottet skall granska biståndsministerns hantering av utrikesdepartementets egna biståndsmedel och om denna varit förenlig med gällande regelverk, säger Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson.

Utrikesdepartementet hanterar årligen 11 miljarder kr i egna biståndsmedel, under ledning av biståndsminister Gunilla Carlsson.

FÖR VIDARE INFORMATION
Bodil Ceballos, 070-573 33 80
Pontus Hummelman, pressekreterare 0709 56 52 58

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera