Miljöpartiet om WWF:s larmrapport: "Naturpolitiken måste stärkas"

Antalet ryggradsdjur har minskat kraftigt sedan 70-talet och hotet mot den biologiska mångfalden ökar. Det visar WWF:s rapport Living planet om den biologiska mångfalden. Miljöpartiet vill se en stärkt naturpolitik och ökad kunskap för att vända utvecklingen.

– Det är ett allvarligt läge. Precis som med klimatfrågan måste vi nu se ett större engagemang för arternas överlevnad i hela samhället, hos företag och myndigheter. Naturpolitiken måste stärkas, säger Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

– Kunskapen om naturen måste öka. Vi har definitivt inte råd att värdefulla livsmiljöer för djur och växter exploateras på grund av ren okunskap. Jag vet att det finns ett stort engagemang för naturen i Sverige, nu måste vi utveckla ett ännu mer effektiv politik för att skydda naturen på hemmaplan och internationellt, säger Maria Gardfjell (MP).

– Ett ökat fokus på det internationella arbetet måste fokusera ännu mer på skyddet av regnskogar och det hot mot arterna som klimatförändringarna innebär, säger Maria Gardfjell (MP).

 Det handlar inte bara om exotiska arter på andra sidan planeten, utan också om lodjuret och den vitryggiga hackspetten här på hemmaplan. Men samtidigt som det är oerhört viktigt så är det också otroligt belönande att arbeta med det här, eftersom att vi snabbt kan se goda resultat när vi görs naturvårdsinsatser, säger Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot och ersättare i miljö- och jordbruksutskottet.

WWF presenterar idag sin rapport Living planet på ett seminarium i riksdagen. Maria Gardfjell (MP), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot, ersättare i miljö- och jordbruksutskottet finns tillgängliga för kommentarer i samband med att rapporten presenteras.

Kontakt:
Axel Sandin, pressekreterare: 072 - 726 57 56, axel.sandin@mp.se

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera