Miljöpartiet presenterar kulturpolitiskt program

I samband med Miljöpartiet de Grönas kongress i Västerås presenteras det kulturpolitiska programmet “Frihet och föränderlighet” som partistyrelsen nyligen antagit.

- Grön kulturpolitik har sin tydliga utgångspunkt i den konstnärliga friheten och mer kultur till fler, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, samt ledamot i partistyrelsen.

Programmet har arbetats fram av partiets medlemmar, antagits av partistyrelsen och innehåller de ideologiska och principiella riktlinjerna för den gröna kulturpolitiken och är en fördjupning av kulturdelen i valmanifestet.

- Det kulturpolitiska programmet ger en fördjupning av vår politik och ger en riktlinje för den gröna kulturpolitiken framöver. Det är en fördjupning av vårt partiprogram och valmanifest och men anknyter också till den kulturpolitik som partiet har drivit i regeringsställning och i kulturnämnder runt om i kommuner och regioner, säger Karin Thomasson, ansvarig i partistyrelsen.

Under arbetets gång har förslaget till program remitterats till alla partimedlemmar som har haft möjlighet att komma med inspel.

- Efter en mandatperiod där vi i regeringsställning på nationell nivå och i majoritet i många kommuner och regioner drivit igenom mycket grön politik på kulturområdet, lägger vi nu riktningen för framtiden, säger Niclas Malmberg, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson.

Kulturpolitiska programmet “Frihet och föränderlighet”: https://www.mp.se/just-nu/mer-kultur-till-fler

Kontakt:
Presskontakt Alice Bah Kuhnke, Anna Söderström, 072-5321713
Presskontakt Karin Thomasson, Hanne Simonsen, 070-3727223
Presskontakt Niclas Malmberg, Sofia Guerrero 072-5225557

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera