Miljöpartiet välkomnar Försäkringskassans förslag att slopa VAB-intyg

- Det är bra att Försäkringskassan äntligen insett vikten av regelförenkling och bra service. Nu gäller det att regeringen lyssnar och tar fram lagförslag till riksdagen, säger Gunvor G Ericson Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet och gruppledare.

Regeringen införde så kallat VAB-intyg för att få ersättning vid vård av sjukt barn (VAB). Det innebär att personalen på förskolan ska skriva ett papper på att barnet inte varit där. Drygt 200000 så kallade VAB-dagar i månaden handläggs av Försäkringskassan. Det är en rejält ökad arbetsbelastning att kontrollera dessa blanketter på en myndighet som redan var hårt pressad. Även förskolepersonal och föräldrar drabbas av en orimlig extrabörda vid hantering av VAB-intyg.

- Försäkringskassans rapport om hur man kan minska krånglet innehåller flera intressanta förslag, säger Gunvor G Ericson. Bland annat välkomnar Miljöpartiet förslaget om att föräldrar som tar ut föräldrapenningdagar samtidigt ska kunna tillgodoräkna sig jämställdhetsbonus. Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring för ett mer jämnt uttag av dagarna men i avvaktan är det angeläget att förenkla jämställdhetsbonusen då det är få som fått ta del av bonusen.

- Miljöpartiet utgår från att regeringen lyssna på Försäkringskassan och skyndsamt lägger fram förslag till riksdagen för att ge Försäkringskassan mandat att förbättra sin service till medborgarna, säger Gunvor G Ericson.

För vidare information
Gunvor G Ericson, ledamot i socialförsäkringsutskottet (MP), 070-795 22 80
Åsa Sjöberg, pressekreterare, 072-237 38 80

 

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera