MP: Inför klimatstipendier för utvecklingsländer

Att exportera svensk kompetens inom miljöteknik genom stipendier var ett av förslagen som Maria Wetterstrand och EU-kandidaten Bodil Ceballos presenterade under måndagen.- Vi vill både se en ökad arbetskraftsinvandring till EU och en mer human asylpolitik, säger Bodil Ceballos. Idag prioriterar EU bara den välutbildade arbetskraften vilket riskerar att dränera utvecklingsländer på till exempel läkare och civilingenjörer.

Ett av förslagen är att inom biståndet avsätta stipendier för studenter från utvecklingsländer så att de i större utsträckning ska kunna studera i Sverige och resten av EU. Stipendierna skulle vara inriktade på miljöteknik, rena energislag och klimatanpassning.

- Med klimatstipendier kan vi se till att kompetensen för miljöomställning finns i utvecklingsländerna när de ska klimatanpasssas och ställas om till gröna samhällen, säger Maria Wetterstrand.

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Dokument & länkar