MP frågar ministern om Lunds Universitet kan ta över Järnvägsskolan

Är ministern beredd att verka för att överföra Järnvägsskolan i Ängelholm till Lunds Universitet? Den frågan ställer nu Miljöpartiet i riksdagen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Regeringen har tidigare sagt att Järnvägskolan ska avyttras från sin nuvarande huvudman, Trafikverket, trots att den idag fungerar bra. Detta oroas Miljöpartiet av. Men en möjlighet som undersökts är att överföra verksamheten till Lunds Universitet.

- Ett ökat tågresande kräver en säkrad tillgång på kompetent personal. Järnvägskolan har en nationell nyckelroll som vi måste värna, säger Annika Lillements (MP), ledamot av riksdagens trafikutskott.

- Med universitetet som ny huvudman skulle verksamhetens teknikmässiga bredd och kvalitet garanteras. Min fråga till ministern är om hon är beredd att verka för att överföra Järnvägsskolan från Trafikverket till Lunds universitet, säger Annika Lillements (MP).

FÖR VIDARE INFORMATION
Annika Lillemets, 070-825 06 34

LÄS MER
Skriftlig fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=255626

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera