Nu återinför vi kultur och kreativitet i skolan!

Miljöpartiet har under många år arbetat hårt för att kulturen ska få en stark roll i svensk skola och att ett estetiskt ämne återinförs som obligatoriskt för alla elever i gymnasieskolan. Skapande och estetiska inslag kompletterar skolans breda kunskapsuppdrag och kan förbättra såväl inlärning och kreativitet.

Idag presenterade regeringen ett förslag om återinförande av ett obligatoriskt estetiskt ämne för alla elever på gymnasieprogram. Alla nationella program på gymnasiet föreslås ha ett estetiskt ämne omfattande 50 gymnasiepoäng. Samtidigt reduceras gymnasiearbetet med 50 poäng.

Undervisning med tydliga inslag av estetik och kreativitet kan förbättra inlärning och förmåga till kritiskt tänkande. Särskilt viktigt är att även elever som kommer från studieovana hem får tillfälle att lära känna estetiska ämnen, därför är det viktigt att detta ämne är obligatoriskt.

- Undervisning i estetiska ämnen kan även bidra till att elever mår bättre, minskar stress och att de får en mer positiv inställning till skola och lärande, säger Elisabet Knutsson, utbildningspolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen.

Den förra alliansregeringen prioriterade systematiskt ned kulturen inom svensk skola och tog under förra mandatperioden bort de estetiska ämnena som obligatorium för alla elever på gymnasiet

Nu uppfyller vi vårt vallöfte som engagerar många Miljöpartister runt om i landet.

- Detta har varit en väldigt viktig fråga för oss Miljöpartister som vi drivit på länge. Jag har arbetat hårt för att få till en riksdagsmajoritet i frågan och glad att regeringen nu kan lägga en proposition som ger alla gymnasielever tillgång till estetiska ämnen, säger Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen.

Sofia Guerrero, pressekreterare Miljöpartiet i riksdagen, tel: 072-522 55 57

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Media

Media