Nu måste Ojnareskandalen stoppas

- Vi har ett alldeles för dåligt skydd för vatten i Sverige och det måste stärkas. Ett exempel är Ojnareskogen på Gotland, där Mark- och miljööverdomstolen i morgon kommer med besked om beslutet om kalkbrytning får överklagas. Det säger Carl Schlyter, riksdagskandidat och f d EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Kampen för att bevara Ojnareskogen och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005 och hela miljösverige chockades när Mark- och miljödomstolen i juni i år beslöt att tillåta Nordkalk att bryta kalk i området. Naturvårdsverket och många fler vill överklaga och i morgon kommer beslut om det blir möjligt.

- Jag utgår ifrån ett positivt beslut, säger Carl Schlyter. Det är helt oacceptabelt att ha ett kalkbrott som gränsar till Natura 2000-områden och riskera vattenkvaliteten i det som ska bli Gotlands största dricksvattentäkt. Det är uppenbart att vi behöver stärka skyddet för vatten generellt i Sverige, både med hänsyn till dricksvatten och biologisk mångfald.

Sverige har fått kritik av EU när det gäller övervakning av vattenkvaliteten, särskilt i enskilda brunnar.

Om den i Nordkalkfallet tillämpade tolkningen av lagen skulle gälla generellt kan det få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen i landet. Ett omdiskuterat fall gäller Vättern och vad intresset att utvinna mineraler i dess närhet innebär för risker för Vättern som dricksvattentäkt. Detta är något nästa regeringen bör ta tag i för att öka vattenskyddet.

Området med Ojnare och Bästeträsk ingår i Sveriges nationalparksplan 2009-2013, som regering inte genomfört eller avsatt resurser till.

- Jag hoppas att rättsväsendet sätter stopp för Ojnareskandalen. Om inte så finns fortfarande chansen att göra hela det skyddsvärda området till nationalpark, men då blir det dyrare, säger Carl Schlyter. Chansen till långsiktigt hållbara jobb ökar med vacker natur och intressant kultur på Gotland. Kalkbrottet ger torra brunnar och det mättar inga munnar.

För mer kommentarer: Carl Schlyter 070 238 25 15

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera