Ny version: Miljöpartiet om EU:s långtidsbudget

- Kompromissen om EUs långtidsbudget innebär att vi tyvärr får ett EU som missar en stor chans att modernisera sin politik för framtiden, menar Ulf Holm riksdagsledamot i EU-nämnden för Miljöpartiet.

- Miljöpartiet skulle vilja sett att budgeten reformerades för att satsa mer på bland annat klimatåtgärder och att jordbruksstödet minskade ännu mer, säger Ulf Holm.

- Utifrån ett svenskt perspektiv är det inget annat än ett misslyckande att den svenska rabatten sänks, tycker Ulf Holm

- Miljöpartiet tycker det är bra att EU:s budget som helhet minskas något, inte minst mot bakgrund av den ekonomiska press fler länder står under, säger Ulf Holm.

- Miljöpartiet ser också positivt på att det införs en ny budgetram för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, som är extremt hög i flera av EU:s länder. Dock återstår att se till vilka åtgärder stöd kan gå och om Sverige kan få del av detta, säger Ulf Holm.

För mer info: Ulf Holm, 0705-76 26 49.

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera