Oenighet om tillsättningar till styrelserna för SVT, SR och UR

Idag måndag genomförs bolagsstämmor i de tre Public service-bolagen; Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Niclas Malmberg som är Miljöpartiets representant i Förvaltningsstiftelsen, som i praktiken redan utsett styrelsen, är kritisk till förfarandet. Nyckfullhet och tvära kast har präglat processen, menar han. Förvaltningsstiftelsen följer inte riksdagsbeslutet om hur tillsättningen ska gå till.  

- Tillsättningen av ledamöter i programbolagen måste ske med stor noggrannhet, med ett långsiktigt perspektiv, och utifrån de kriterier riksdagen fastställt för styrelsernas sammansättningar. Så har inte varit fallet vid årets tillsättningar. Tvärtom har processen präglats av nyckfullhet och tvära kast från ordföranden Ove Joanssons sida, säger Miljöpartiets representant i Förvaltningsstiftelsen, Niclas Malmberg.

Med de styrelser som tillsätts blir det en mycket skev könsfördelning i Sveriges Televisions styrelse, och kopplingen till högskolevärlden i Sveriges radios styrelse bryts. Två av de nya ledamöter som tillträds är kolleger till Ove Joansson i styrelsen för Nobel media.

- Jag förutsätter att hanteringen kommande år sker mer professionellt och att det som skett i år är resultatet av den brist på rutiner som naturligen finns i och med att såväl ordföranden som flera ledamöter är helt nya i Förvaltningsstiftelsen. Betonas skall också att det inte är misstroende mot de nyinvalda i programbolagen, utan processen vid tillsättningarna och det faktum att Förvaltningsstiftelsen inte följer riksdagsbeslutet, som är motivet till min reservation vid beslutet, säger Niclas Malmberg.

Bolagsstämmorna har bland annat att formellt utse styrelser för respektive bolag. Valet har emellertid i praktiken redan gjorts av Förvaltningsstiftelsens styrelse. Riksdagens direktiv slår fast att Förvaltningsstiftelsen ska sträva efter en bred samhällsförankring och en jämn könsfördelning i styrelserna. Förvaltningsstiftelsen förutsätts vidare vara enig i sitt beslut, vilket man i år misslyckats med. Med röstsiffrorna 6-5 valde en majoritet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet att istället politisera tillsättningen. Centerpartiets respektive Vänsterpartiets representant i Förvaltningsstiftelsen var dessutom frånvarande vid voteringen, så det är oklart om de styrelser som tillsätts har en majoritet i Förvaltningsstiftelsen bakom sig.

För vidare information:
Niclas Malmberg, 072-362 89 60

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera