Regeringen borde göra mer för att stoppa farliga kemikalier

Runt om i vår vardagsmiljö finns mängder av farliga kemikalier som påverkar oss och våra barn negativt. Regeringens har idag lagt fram en ny proposition om kemikaliepolitiken. MP välkomnar att regeringen lyfter kemikaliefrågan men ser samtidigt att mycket mer måste göras.

- Det är bra att Sverige nu ska jobba mer aktivt i EU för att skärpa kemikalielagstiftningen. Men det finns också åtgärder som regeringen kan göra här och nu för att skydda människor från farliga kemikalier, säger Helen Leander (MP), miljöpolitisk talesperson och representant i miljömålsberedningen.

Idag kan enskilda konsumenter vända sig till tillverkarna för att få svar på om det finns farliga kemikalier i varor de köper, men de måste vänta i 45 dagar.

- Det är orimligt att det ska vara så krångligt och ta så lång tid, vi anser att det borde finnas ett nationellt register där alla kan kolla lätt och enkelt från affären om de nya julgardinerna man vill köpa innehåller gifter. Regeringen borde omedelbart se till att ett sådant register upprättas, säger Åsa Romson (MP), språkrör.

Kontakt:

Sven Elander, pressekretare för Åsa Romson, 0722 02 45 88

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera