Regeringen förhalar lagförslag om insemination för ensamstående

För närmare ett år sedan gav riksdagen i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma med lagförslag om insemination för ensamstående. Miljöpartiets gruppledare Gunvor G Ericson är mycket kritisk till att regeringen nu tycks förhala frågan genom att bereda den tillsammans med den betydligt mer komplicerade frågan om surrogatmödraskap.

- Jag har idag fått besked från justitieminister Beatrice Ask att regeringen överväger att behandla dessa två frågor tillsammans. Det är bedrövligt att regeringen hanterar frågan på detta sätt. Jag hade utgått från att Beatrice Ask skulle ge klart besked om att frågan om insemination för ensamstående snart återkommer i ett lagförslag, säger Gunvor G Ericson.

- Det är pinsamt att Sverige inte lyckas komma till skott med en lagstiftning trots att det finns en bred majoritet i riksdagen för detta, säger Gunvor G Ericson.

- Hur länge ska kvinnor vara tvungna att till exempel åka till Danmark för att få hjälp med det som borde vara självklart här? säger Gunvor G Ericson.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Sandra Ahlstrand, pressekreterare 072-229 01 65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera