Riksdagsdebatt om Ojnare och förslaget om en ny nationalpark

Ikväll debatterar riksdagen Miljöpartiets förslag om att skydda den gotländska Ojnareskogen och göra Bästeträsk till nationalpark.

- Det finns lösningar för att skydda Ojnareskogen, frågan är om allianspartierna har viljan, säger Helena Leander, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Förutom generella regler i miljöbalken, som stärker skyddet för den biologiska mångfalden och vattenförsörjningen vid täkter, föreslår Miljöpartiet att området kring Bästeträsk ska göras till nationalpark – då naturligtvis utan kalkbrott – i enlighet med Naturvårdsverkets nationalparksplan.

Miljöpartiets förslag finns här: http://data.riksdagen.se/fil/345E7B93-DCC4-4577-A593-399373584B6B

Debatten - vars startid ej är klar i skrivande stund - kan ses live och i efterhand här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001MJU12&doctype=bet

FÖR VIDARE INFORMATION
Helena Leander
070-264 30 99

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera