Riksrevisionsrapport underkänner motorvägspolitiken

Riksrevisionen har idag presenterat en kritisk rapport som visar att planeringen för fortsatt ökat vägtrafik inte går ihop med klimatmålen.

Miljöpartiet kommenterar rapporten:

- Riksrevisionens granskning visar att en fortsatt ökning av trafikvolymer på väg inte går att förena med klimatmålen. Därför bör regeringen lägga Förbifart Stockholm och andra motorvägsbyggen på is och istället ge järnvägen de anslag som behövs för att ge människor klimatsmarta pendlingsalternativ till bilen.

- Om man utgår från klimatmålen går det inte att visa lönsamhet i något av de motorvägsbyggen som regeringen vill göra. Riksrevisionens rapport ger också underlag för genomförande av den lastbilsskatt som behövs för att flytta mer gods till klimatsmart järnväg och sjöfart.

Riksrevisionen föreslår att den nuvarande infrastrukturplaneringen ändras så att Riksdagen kan få en rättvisande bild som grund för infrastrukturbeslut. Miljöpartiet delar denna syn.

Kontakt:

Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig i partistyrelsen (MP), 0703 439 515

Stina Bergström, riksdagsledamot i trafikutskottet (MP), 0703 325 157

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera