Seminarieinbjudan: Månadsuppgifter, drabbas eller gynnas företagen?

Månadsuppgifter ska enligt regeringen ge mer korrekta uppgifter om anställdas inkomster, så att de får rätt ersättning från försäkringssystemen. Men hur ser företagen som ska lämna uppgifterna på saken?

Medverkande: Elisabeth Thand Ringqvist,VD, Företagarna; Johan Eklund, forskningschef, Entreprenörskapsforum; Kerstin Nyqvist, skattexepert, Svenskt Näringsliv; Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen; Per Bolund (MP), ekonomiskpolitisk talesperson och Mats Pertoft (MP), skattepolitisk talesperson.

Den som inte har passerkort till riksdagen behöver anmäla deltagande till anmalan.riksdagen@mp.se

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mats Pertoft (MP), skattepolitisk talesperson, tel 070-851 80 79
Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 072-560 54 45

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera