Skatteverkets kamp mot fusket saknar stöd från Borg

Finansministern och skatteverket går i otakt när det gäller att komma tillrätta med skattefusket. Det säger Miljöpartiets ledamot i skatteutskottet Mats Pertoft i en kommentar till Borgs utspel idag.

- Jag välkomnar att finansminister Anders Borg äntligen agerar konkret mot spektaklet kring räntesnurror som möjliggjort skatteflykt på flera miljarder kronor per år för bland annat privata vårdbolag, säger Mats Pertoft.

- Men trots flera bra förslag saknar jag en viktig åtgärd i finansministerns paket. Skatteverket har gjort bedömningen att en rimlig nivå på bolagens internräntor borde ligga på 7-8 procent. Detta har fått stöd av förvaltningsrätten i flera rättsfall men ännu inte i högre instans. Jag saknar Anders Borgs stöd för skatteverkets kamp och efterlyser ett rejält lagförslag om ett räntetak för internräntor på till exempel statslåneräntan plus ett påslag på en lämplig procentsiffra för att ytterligare stänga dörren för möjligheten att fuska bort vinsterna från beskattning. Det är olyckligt att Anders Borg och skatteverket går i otakt i denna för Sveriges skattebetalare viktiga fråga.

- Räntesnurrorna, som utgörs av att man lånar ut pengar till ett annat företag i samma koncern för att skapa luftkostnader som dras av mot vinsten för att undgå att betala svensk bolagsskatt, har kostat statskassan flera miljarder årligen. Det är alltså Sveriges skattebetalare som tvingats stå för notan. Vi lever i en globaliserad värld och för Miljöpartiet är det viktigt att vi skapar hållbara regelverk för skatter som gynnar ärliga och enkla regelverk för alla företag, säger Mats Pertoft.

För vidare information:
Mats Pertoft 070-851 80 79
Caroline Kling, pressekr 070-593 19 12

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera