Skollagen måste förankras bredare

Målet med en ny skollag måste vara att hela skolan ska bli bättre, säger Miljöpartiets skolpolitiske talesperson Mats Pertoft. Jan Björklund har idag presenterat ett alliansfärgat förslag. För att skolan ska bli bättre och få arbetsro måste vi sträva efter en bredare partiöverskridande överenskommelse.- Jag är självklart ganska kritisk till Jan Björklunds syn på skolan som för tankarna tillbaka till 1950-talets skola. För att skolan ska bli bättre måste skolan utvecklas så att inflytandet från elever, lärare och skolledare på lokal nivå kan öka, säger Mats Pertoft.

- Den typ av repressiva förslag som Jan Björklund presenterat som handlar om att stänga av elever, att tvinga dem att gå om när de inte får godkända betyg i grundskolan, men förbjuda dem att läsa upp betygen på Komvux för att kunna få högskole- eller önskad arbetslivskompetens är ytterst tveksamma. Skolan måste skapa en variation av möjligheter för eleverna att få en utmärkt start i livet, säger Mats Pertoft.

- För att skolan verkligen ska kunna ge eleverna mer kunskap och kompetens i social förmåga, måste politiker bygga skolverksamheten utifrån pedagogisk forskning och kunskap. Här måste Jan Björklund göra sin hemläxa, lyssna på forskningsresultaten och inte avfärda forskare rakt av bara för att de inte tror på hans bestämda uppfattningar, säger Mats Pertoft.

- Ett mål om näringsriktig mat behöver inte vara fel, men att maten är god, gärna ekologisk och rättvisemärkt, samt lagad i skolans kök och serverad i en trevlig lunchmatsal är sannolikt minst lika viktiga målsättningar.

Miljöpartiet ställer sig positiva till att förskolan föreslås bli en egen skolform, att fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor, att Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig, att det införs rättigheter för den elev som behöver stöd och hjälp, att tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan säkras, liksom tillgång till studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek, samt att flexibel skolstart och omprövning av betyg inte avfärdats utan utreds vidare.

FÖR VIDARE INFORMATION: Mats Pertoft, 070-851 80 79 Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera

Dokument & länkar