Språkrörskandidat Åsa Romson i valupptakt i Örebro

Måndag 2 maj har Miljöpartiet valupptakt och invigning av sin valstuga i Örebro. Åsa Romson, föreslagen som nytt språkrör i Miljöpartiet efter Maria Wetterstrand, deltar i invigningen.Välkommen att delta i valupptakten och att följa med Åsa Romson i dagens övriga programpunkter!

Program måndag 2 maj

14.00-15.30 Åsa Romson besöker Örebro Universitet. (mer info nedan)

16.00 Valupptakt. Invigning av Miljöpartiets valstuga. Tal av Ia Malmqvist, Åsa Romson, m fl.

18.00 Språkrörsutfrågning. Mp Örebros medlemmar grillar Romson inför valet av språkrör på Miljöpartiets kongress i maj.

Mer om besöket på universitetet: Åsa Romson som är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet kommer att besöka Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet som är ett av FN:s tre referenslaboratorier för POP-ämnen (Persistent Organic Pollutants) i världen.

MTM deltar också i FN:s ”Safe Planet”-kampanj som sprider information om de många skadliga kemikalier vi har i vårt blod på grund av den utbredda användningen av miljögifter i till exempel bekämpningsmedel, kläder och elektronik. Professor Bert van Bavel kommer visa labbet och berätta om den viktiga miljöforskningen.

Bert van Bavel fick Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris i år efter hans upptäckt av persistenta fluorämnen. Hans forskning visar att vi har lika höga halter av dessa ämnen i vårt blod som av ”traditionella” miljögifter. Studier för att undersöka sambandet mellan persistenta fluorämnen och prostatacancer har nu påbörjats i ett samarbete mellan Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro.

För mer information: Ia Malmqvist, kommunalråd, 1:a namn på kommunfullmäktigelistan, 070-763 79 71 Åsa Romson, riksdagsledamot och språkrsörskandiat, 070-818 23 57 Andreas Porswald, valsamordnare Mp Örebro, 076-569 02 41 Caroline Kling, presschef Miljöpartiet i riksdagen 070-593 19 12

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera