Stina Bergström (MP) deltar i FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn

Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet, tar på söndag tåget till Bonn och FN:s årliga klimatmöte. Där ska hon att driva på för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet och delta i seminarier för att berätta om framgångarna i den svenska klimatpolitiken.

Stina Bergström, riksdagsledamot från Värmland och miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet,
tar på söndag tåget till Bonn och FN:s årliga klimatmöte. Stina Bergström ingår i den svenska
delegationen som deltar i förhandlingarna mellan FN:s medlemsstater. Årets förhandlingar
handlar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. Sverige driver på för
att regelverket ska utformas på ett sätt som bidrar till ett ambitiöst genomförande.

- Det kommer att bli spännande dagar. Inte minst blir det spännande att se hur
delegationen från USA kommer att agera under mötet. President Trump har ju
meddelat att han tänker dra sig ur avtalet.

USA skulle i så fall bli det enda av FN:s medlemsstater som inte deltar i avtalet.

Stina Bergström kommer också att medverka vid ett seminarium om den svenska klimatlagen
och de svenska klimatmålen tillsammans med klimatminister Isabella Lövin.

- Jag var Miljöpartiets representant i den beredning som tog fram förslaget. Jag kommer
att berätta om de frågor som var svårast för partierna att komma överens om. Och
hur det kom sig att vi faktiskt kom överens om världens ambitiösaste klimatmål.

Riksdagen tog i juni beslut om att Sverige till år 2045 ska minska utsläppen av växthusgaser
med 85 procent. Hur regeringen ska arbeta för att nå det målet styrs av en klimatlag.

Kontakt
Stina Bergström 070-3325157

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera