Trafikutskottet föreslår fördubblad kollektivtrafik som mål

Staten ska medverka till att antalet kollektivtrafikresor fördubblas. Det skriver riksdagens trafikutskott i ett tillkännagivande som beslutades idag. Om förslaget går igenom innebär det att regeringen åläggs att göra vad den kan för att målet ska nås.

– Det är väldigt glädjande att det här förslaget fick majoritet i utskottet. Det betyder att vi kan vänta oss större satsningar på kollektivtrafik, så att störningarna minskar och turerna blir tätare. Det gynnar resenärerna och gör klimatmålen lättare att nå, och det ligger helt i linje med det stadsmiljömål som regeringen redan beslutat. Det säger Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet.

– Om förslaget går igenom bör det påverka den nationella infrastrukturplanen, som regeringen just nu ser över. I den görs viktiga avvägningar av vilka vägar och järnvägar man ska prioritera, säger hon också.

Tillkännagivandet bygger bland annat på en motion av Rasmus Ling, riksdagsledamot från Malmö. Han är nöjd med dagens beslut.

– Kollektivtrafikbranschen har redan satt upp ett eget fördubblingsmål, och det är bra att riksdagen ansluter sig till det. Det behövs samverkan på alla nivåer för att förbättra och öka kollektivtrafiken. Det kan handla om olika sätt att gynna ett hållbart resande, säger han.

För vidare information:
Karin Svensson Smith, tel 070-343 95 15
Rasmus Ling, tel 070-913 08 16
Axel Sandin, pressekreterare, tel 072-247 97 88

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera