Tur med vädret – utsläppen minskade

Naturvårdsverkets preliminära siffror visar att de svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 5 procent 2012 jämför med 2011. Som skäl anges den svaga konjunkturen, goda väderförhållanden och minskade utsläpp från vägtrafiken.

- Att utsläppen från vägtrafiken minskar är förstås bra. Men eftersom den totala minskningen till största del beror på vädret och konjunkturen så tyder ingenting på att utsläppen ska fortsätta minska i den takt som krävs framöver, säger Helena Leander, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

- Om regeringen ska klara att nå EU:s klimatmål till 2050 krävs en betydligt tuffare klimatpolitik som gör att det lönar sig att välja det klimatsmarta alternativet framför det klimatdåliga. Till exempel satsningar på järnvägen, energieffektivisering av bostäder och förnybar energi som finansieras av höjda klimatskatter. Det är mer effektivt än att hoppas på bra väder, säger Helena Leander.

Kontakt:

Helena Leander, klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet, 070 264 30 99

Pontus Hummelman, pressekreterare Miljöpartiet, 070 956 52 58

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera