Visby 30/8: Fridolin deltar på rundabordssamtal om gruvor, mineralutvinning och gröna jobb

Det råder en gruvboom i vårt land och regeringen har tagit fram en ny mineralstrategi med visioner för hur gruvetablering ska ske. Samtidigt pågår runt om i landet konflikter och oro kring vilka konsekvenser detta kommer att medföra för gruvorterna. I Kallak, Rönnbäcken, vid Vättern och på Gotland med flera orter väntas eller pågår metall, kalkstensten och oljeutvinning.

Med anledning av ovanstående arrangerar Miljöpartiet de Gröna fredagen 30 augusti ett rundabordssamtal om hur gruvboomen och mineralutvinning påverkar andra näringar och det bredare samhällsekonomiska perspektivet. Hur kan ett hållbart nyttjande av naturresurser ske och vilka gröna jobb kan genereras?

Ämnen för diskussion är bland andra sysselsättningen i olika branscher i de av gruv- och mineralexploatering berörda områdena, fastighetsvärden, arbetstillfällen utanför gruvnäringen, markägarinflytande och hur vi kan trygga nuvarande och kommande generationers rätt till fast mark och rent vatten.

Datum och tid: Fredag 30 augusti klockan 12-17

Plats: Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19, sal: Ösel

PROGRAM

12:00 Inledning med lunch

12:45 Pressträff

13:15 Kortare föredragningar från representanter från de medverkande organisationerna*

15:30 Diskussion

16.40-17.00 Avslutning och sammanfattning

*Deltagande organisationer som representeras

Ekoturismföreningen

LRF Gotland

Sametinget

Villaägarnas Riksförbund

Jonas Eriksson, vice ordförande Näringsutskottet (MP)

Miljöpartiet Gotland, Kalmar, Dalarna, Norrbotten samt Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet de gröna

Kontakt och information

Isabel Enström, isabel.enstrom@mp.se 070-725 06 02 eller

Lisa Wanneby, elisabeth.wanneby@mp.se 070-227 55 90

Anwahr Athahb, pressekreterare till Gustav Fridolin 0722-322271

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/press
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/video

Taggar:

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera