Mimer SQL Real-Time Edition nu tillgänglig

Embedded Conference Scandinavia, Stockholm, 16 oktober 2007 – I samband med Embedded Conference Scandinavia på Stockholms-mässan annonserar Uppsala-företaget Mimer Information Technology att Mimer SQL Real-Time Edition nu finns tillgänglig. Detta innebär att det för första gången är möjligt att hantera realtidsdata och administrativa data med hjälp av en och samma databashanterare, vilket öppnar upp ett helt nytt fält av industritillämpningar, där effektiv och förutsägbar åtkomst till realtidsdata kan kombineras med administrativa databaser.

Produkten Mimer SQL Real-Time Edition är baserad på ett forskningsprojekt vid Mälardalen Real-Time Research Centre vid Mälardalens högskola. Krav från bilindustrin, processautomation och telekom har varit viktiga indata till detta projekt. Mimer SQL Real-Time Edition gör det möjligt att modellera både realtidsdata och administrativa data i en och samma databas, och data kan delas mellan dessa två världar utan behov av dubbellagring eller hemmagjorda lagringslösningar.

För att stärka Mimers kunskap om realtidsteknik ytterligare har företaget anställt den ledande realtidsdatabas-forskaren på Mälardalen Real-Time Research Centre, fil dr Dag Nyström, som Produktchef för Mimer SQL Real-Time Edition.

”Det är mycket tillfredsställanda att se min forskning realiseras som en kommersiell produkt som vi nu kan erbjuda industrin. Genom att komplettera den effektiva och robusta databashanteraren Mimer SQL med realtids-funktioner har vi skapat en lösning för många av dagens datalagrings-problem inom realtids-området.”, säger Dag Nyström, Produktchef för Mimer SQL Real-Time Edition på Mimer Information Technology.

Mimer SQL Real-Time Edition finns för närvarande tillgänglig för Windows. Stöd för Linux och andra plattformar kommer inom kort. De som är intresserade av att utvärdera Mimer SQL Real-Time Edition kan kontakta Mimer.

Om oss

Mimer Information Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Ingår i Upright-gruppen.

Prenumerera