Primärvårdens dag

feb 07, 2018 09:00 CET - feb 07, 2018 17:00 CET

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min Doktor, berättar ur vi tar hjälp av tekniken för att bygga bort flera av de risker för feldiagnos och felbehandling som finns i den traditionella vården. 

 

Digital vård - säkrare än fysisk?

 

Många av de brister i vården som leder till missad, felaktig eller fördröjd vård kan minskas eller helt elimineras i digitala vårdmöten menar Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor. På Primärvårdens dag presenterar han själv hur Sveriges ledande digitala vårdgivare tagit hjälp av tekniken för att förstärka den medicinska säkerheten i vårdprocessen.

Henrik berättar bland annat om den automatiserade och standardiserade anamnesupptagningen som inte bara säkerställer att relevant information samlas in, utan också presenteras på ett sådant sätt att läkaren snabbt och enkelt ska kunna få en bild av patientens besvär och eventuella varningsflaggor.

Han berättar också om den unika möjligheten att upptäcka och kompensera för eventuella brister i den medicinska kompetensen eller handläggningen och hur företaget arbetar centralt systematiskt med uppföljningar vad gäller exempelvis diagnossättning, följsamhet till riktlinjer, STRAMA och förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Detta i syfte att både se mönster och fånga individuella avvikande beteenden. Feedback ges i olika forum på både grupp- och invididnivå.

I tjänsten Min Doktor finns nationella riktlinjer och rutiner ett knapptryck bort, liksom stöd för säker remisshanteringsprocess. Samtliga beslutsstöd bygger på nationella behandlingsrekommendationer och algoritmer.

 

Om oss

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Patienter med besvär som lämpar sig för digital vård väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till läkare dygnet runt, utan att boka tid, ta ledigt från jobbet, sitta i telefonköer och väntrum. Företaget grundades av en skånsk läkare 2013 och har idag 200 000 registrerade användare. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Prenumerera