Ny e-tjänst ger snabb tillgång till läkare

- personlig konsultation och recept direkt i mobilen

Nu lanseras MinDoktor.se för allmänheten – en tjänst på nätet som kompletterar den traditionella primärvården. För patienten, som säkert loggar in med sitt BankID, ges möjlighet att i lugn och ro beskriva sina besvär och funderingar samt bifoga exempelvis bilder och relevant information. Doktorn studerar underlaget och kontaktar snabbt patienten, oftast inom en timme.

Tjänsten fungerar som en första instans där vardagliga besvär bedöms och behandlas. Det kan handla om exempelvis bedömning av hosta, förkylning, hudförändringar, urinvägsinfektion hos kvinnor eller förskrivning och förnyelse av olika recept. Grundare är läkaren och entreprenören Magnus Nyhlén som tror att sajten både kommer effektivisera för patienten och avlasta den traditionella vården.

– Det är viktigt att påpeka att Min Doktor inte är ett nytt sätt att bedriva vård. Det är ett nytt sätt att möta patienten. Genom att snabbt och enkelt erbjuda personlig konsultation från erfarna och legitimerade läkare tar vi första mötet med vården till patienten istället för tvärtom. Trycket ökar på vårdcentralerna hela tiden, och genom att lätta på den bördan är mycket vunnet för framtiden, säger Magnus Nyhlén.

MinDoktor.se är ett nytt steg i vårdkedjan och ett viktigt komplement till den fysiska primärvården, både ur patientens och ur samhällets perspektiv, som kan hjälpa till att avlasta vårdcentralerna och akutmottagningarna genom att diagnostisera och behandla personer med lättare besvär.

− Medan ett fysiskt läkarbesök har sina unika fördelar har webben som plattform sina. Dels för att vi finns tillgängliga direkt när patienten redan är ute på nätet och söker information, men också tack vare vår metod för strukturerad datainsamling där det avgörs om patientens är en kandidat för digital vård eller inte. Allt från exempelvis foton på hudförändringar och funderingar kring symptom, till sjukdomshistoria i familjen, samlas in och kommer läkaren till del innan mötet. Egentligen precis som alla läkarbesök borde fungera, säger Magnus Nyhlén.

Beteendet att söka information om sjukdomar på nätet är omdebatterat men är här för att stanna. Därför vill Min Doktor använda det för att skapa ett bättre möte mellan patient och läkare.

– I dag använder alla sina mobiler till allting. Man googlar sina symtom och drar sina egna slutsatser, något som är en ny verklighet för oss läkare att förhålla oss till. Men istället för att gå till vårdcentralen med sin oro möter vi patienterna där de är, med hjälp av den teknik de redan använder. Patienten får den tid hen behöver och läkaren får ett samlat underlag att utgå från vid konsultationen. Behövs ytterligare information kan läkaren exempelvis remittera till provtagning eller boka ett videosamtal med patienten, säger Magnus Nyhlén.

Min Doktor har utvärderat tjänsten under knappt ett år och är redan i dag Sveriges största digitala vårdgivare. Min Doktor är i dagsläget öppet för personer över 18 år men kommer under hösten även öppna upp för föräldrar som vill söka vård för sina barn. Tjänsten är lätt att använda och ett besök kostar 300 kronor. Om en patient inte bedöms lämplig för digital vård är besöket på Min Doktor kostnadsfritt. Min Doktors 20 läkare jobbar alla kliniskt, vilket innebär att de jobbar på vårdcentraler och sjukhus när de inte bemannar tjänsten.

För mer information:

Carl Jansson, CMO
E-post: carl@mindoktor.se
Telefon; +46 709 706 610
www.mindoktor.se

Taggar:

Om oss

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Patienter med besvär som lämpar sig för digital vård väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till läkare dygnet runt, utan att boka tid, ta ledigt från jobbet, sitta i telefonköer och väntrum. Företaget grundades av en skånsk läkare 2013 och har idag 200 000 registrerade användare. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar