Om oss

Pensionsportalen Minpension.se lanserades år 2004. Den ägs av Min Pension i Sverige AB som är ett dotterbolag till Svensk Försäkring (försäkringsbolagens branschorganisation). Verksamheten drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och finansieras till hälften av pensionsbolagen, till hälften av staten. Idag är drygt 2,2 miljoner pensionssparare registrerade användare av Minpension.se.