Video: COO David Collier går igenom installationen av DG500

Med installationsaktiviteter igång i Holyhead, Wales närmar sig miljöteknikbolaget Minesto demonstration av den unika Deep Green-teknologin i kommersiell skala för första gången. Minesto har idag publicerat en intervju med företagets operative chef David Collier, där han går igenom omfattningen och processen för denna världens första installation i långsamma tidvattenströmmar.

Intervjun finns tillgänglig att se på Minestos hemsida. I den förklarar David Collier att installationen består av tre huvudsakliga faser. I den första fasen installeras fundamentet på havsbotten samt den boj som hanterar och analyserar kraftverkets elproduktion. Det följs av installationen av förankringslinan som förutom själva förankringsrepet även består av kablar för överföring av elektricitet och datakommunikation. I ett tredje steg installeras själva DG500-kraftverket. Därmed avslutas installationsprocessen och driftsättning med testning tar vid.

Som tidigare har meddelats kommer även driftsättningen av DG500 att genomföras i olika steg. Först kommer ett antal olika tester att genomföras för att verifiera kontrollsystemet och annan funktionalitet, innan driftsättningen går vidare till att omfatta elproduktion.

– Vi är övertygade om att detta framgångsrikt kommer att visa fördelarna med vår teknik: det faktum att den kan fungera på platser som där vi är utanför Holyhead – samt andra platser runt om i världen – och att den kan producera förnybar baskraft runt om i världen i en industriell skala. För oss är detta vad vi har arbetat för och vi står inför en mycket spännande tid i utvecklingen av detta system, säger David Collier.


Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

070 570 75 08
press@minesto.com

www.minesto.com

Taggar:

Om oss

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och bedriver verksamhet i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar