Johan Hellman börjar på Min Pension

I slutet av april börjar Johan Hellman på Min Pension som strategisk verksamhetsutvecklare.

- Min Pension har varit mycket framgångsrikt i sitt uppdrag och blir en allt viktigare tjänst för både individer och bolag. Framgången ställer nya krav på oss som organisation varför rekrytering är en nyckelfråga. Det känns därför extra roligt att vi har kunnat intressera och rekrytera en medarbetare med Johan Hellmans bakgrund och kompetens, säger Anders Lundström, vd.

Den 23 april 2012 tillträder Johan Hellman tjänsten som strategisk verksamhetsutvecklare på Min Pension. Johan Hellman har en bred erfarenhet inom pensionsområdet. Han har bl.a. varit verksam på olika chefsbefattningar inom Premiepensionsmyndigheten (PPM) sedan starten 1998 och var med under bildandet av PPM. Sommaren 2008 utsågs han till myndighetens generaldirektör fram till och med utgången av 2009 då PPM och delar av Försäkringskassan fördes över till Pensionsmyndigheten. Han har också bl.a. erfarenhet från Bankstödsnämnden/Insättningsgarantinämnden som kanslichef, samt från olika befattningar i Regeringskansliet.

Närmast har Johan Hellman arbetat i Ägarutredningen under ledning av Hans Dalborg, som hade i uppdrag av regeringen att se över hur ägarstyrningen av de statliga bolagen bör bedrivas och organiseras. Under 2010 ledde han en utredning på Finansdepartementet som hade i uppdrag att förslå åtgärder för att stärka krisberedskapen inom det centrala betalningssystemet.

- Det ska bli roligt att få vara med och vidareutveckla Min Pension. Att informera medborgarna om deras pension är och förblir en av de viktigaste samhällsuppgifterna. Att pensionsfrågorna är i fokus framgår bl.a. av den senaste tidens intensiva mediedebatt, säger Johan Hellman.

För kommentarer och mer information, kontakta

Anders Lundström, 08-522 785 44 eller 070-509 98 44

Om minpension.se

Minpension.se ger individuell, enkel och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Webbplatsen är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. Minpension.se finansieras gemen­samt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson. Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet och med flera bolag som ansluter sig.

Taggar:

Om oss

På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör Minpension.se till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren. Minpension.se finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

Prenumerera

Dokument & länkar