Nya ledamöter i minPensions styrelse

Vid minPensions årsstämma 2018 valdes nya ledamöter till styrelsen. De nya ledamöterna är Charlotte Barta, SPV,  Maria Humla, SPV, Helena Palmgren, Brummer Life samt Katarina Thorslund, Alecta.

Enligt ett samverkansavtal från 2005 mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för Min Pension i Sverige AB (minPension) bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från Statens tjänstepensionsverk (SPV) och två ledamöter från Pensionsmyndigheten. Varje ledamot ska ha en suppleant.

Som vd i Svensk Försäkring är Christina Lindenius också ordföranden i Svensk Försäkrings dotterbolag minPension.

Vid årsstämman 2018 valdes följande styrelse till minPension

Ordförande

 • Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)

Ordinarie ledamöter

 • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Marie Evander, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Maria Humla, SPV (nyval)
 • Cecilia Rosendahl Lavén, AMF (omval)
 • Ann-Kathrin Trawe, Nordea (omval)


Suppleanter

 • Charlotte Barta, SPV (nyval) och personlig suppleant till Maria Humla
 • Helena Palmgren, Brummer Life (nyval)
 • Anna Pettersson Westerberg, Svensk Försäkring (omval) och personlig suppleant till Christina Lindenius
 • Ole Settergren, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Katarina Thorslund, Alecta (nyval)

För kommentarer och mer information, kontakta

Anders Lundström, 08-522 785 44 eller 070-509 98 44
Johan Hellman, 08-522 785 47 eller 072-518 85 47 

Pressrum: http://news.cision.com/se/minpension
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension
Följ oss också på blogg.minpension.se
Prenumerera på minPensions nyhetsbbrev >>
Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om minPension

minPension ger individuell, enkel och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. minPension finansieras gemen­samt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson. Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser. 

Taggar:

Om oss

På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör Minpension.se till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren. Minpension.se finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

Prenumerera

Media

Media