Miris får ny order från Kina till ett värde av ca 1 Mkr på instrument för bröstmjölksanalys

Miris har omförhandlat och signerat ett nytt distributörsavtal med den kinesiska distributören ByMed. Detta har resulterat i en order på instrument för analys av bröstmjölk, Human Milk Analyzer (HMA), till ett värde av ca 1 Mkr, som levereras omgående.

Miris har under flera år sålt sitt analysinstrument för bröstmjölk, HMA, på den kinesiska marknaden till i första hand så kallade Women and Children Clinics (WCC).  Miris distributör är det Shanghaibaserade bolaget ByMed Electronic Technology som täcker hela Kina med ett nätverk av underleverantörer i alla provinser.

Den kinesiska marknaden för bröstmjölksanalys består idag till största delen av så kallade WCC där nyförlösta mammor analyserar sin bröstmjölk efter förlossningen. Marknaden för analys av bröstmjölk för individuell nutrition på neonatalavdelningar (NICU) och mjölkbanker har börjat växa fram och är ett nytt område för Miris att fokusera på längre fram.

Som ett resultat av de senaste årens erfarenheter har Miris nu omförhandlat och signerat ett 3 årigt avtal med ByMed. Avtalet ger en bättre anpassning för den marknad som nu dominerar i Kina, WCC och kommer ge en högre effektivitet i försäljning och smidigare support samt ger Miris en möjlighet att följa marknadsutvecklingen i Kina.

Första order till ett samlat värde av ca 1 Mkr, kommer levereras under mars. Ytterligare leveranser under 2017 är planerade.

”Jag är mycket nöjd att vi har fått till de ändringar som var nödvändiga för att Miris ska ha möjlighet att växa på den kinesiska marknaden. Vi ska stödja den existerande marknaden av WCCs och samtidigt se till att vi genom vår distributör kan följa och agera på den nya marknaden inom individuell nutrition av för tidigt födda barn som nu växer fram i Kina” säger Camilla Sandberg, VD för Miris Holding AB.   

Uppsala den 8 mars, 2017

För ytterligare information kontakta:


Camilla Myhre Sandberg, VD


Miris Holding AB


Telefon: 018-14 69 07


E-post: camilla.sandberg@miris.se 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 MARS 2017.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar